Phụ tùng xe đạp

 Cốt yên xe đạp UNO nhôm  Cốt yên xe đạp UNO nhôm
450,000₫
 Dây cáp đề, thắng xe đạp Inox  Dây cáp đề, thắng xe đạp Inox
20,000₫
Hết hàng
 Dây cáp đề, thắng xe đạp Teflon  Dây cáp đề, thắng xe đạp Teflon
30,000₫
Nâng pad cùi đề FMFXTR Nâng pad cùi đề FMFXTR
80,000₫
Pedal xe đạp MZYRH Pedal xe đạp MZYRH
380,000₫
Pedal xe đạp POLIFLY Pedal xe đạp POLIFLY
180,000₫
Hết hàng
Pedal xe đạp Shimano PD-GR500 Pedal xe đạp Shimano PD-GR500
1,250,000₫
Pedal xe đạp Shimano PD-M520 Pedal xe đạp Shimano PD-M520
740,000₫
Pedal xe đạp SOLDIER Pedal xe đạp SOLDIER
180,000₫
Ruột xe Schwalbe 26" ( Van Mỹ ) Ruột xe Schwalbe 26" ( Van Mỹ )
120,000₫
 Sên xe đạp KMC Z8.3 - 8 tốc độ  Sên xe đạp KMC Z8.3 - 8 tốc độ
190,000₫
Tay nắm xe đạp Ergon GP1L-neo Tay nắm xe đạp Ergon GP1L-neo
570,000₫
Tay nắm xe đạp Ergon GP1L Tay nắm xe đạp Ergon GP1L
850,000₫
Tay nắm xe đạp ERGON GP3-L Neo Tay nắm xe đạp ERGON GP3-L Neo
850,000₫
 Trục giữa cốt rỗng BB-MT800  Trục giữa cốt rỗng BB-MT800
440,000₫
 Trục giữa cốt rỗng Shimano SM-BB52  Trục giữa cốt rỗng Shimano SM-BB52
320,000₫